Jag erbjuder - Gatewayscandinavia

Go to content

Main menu:

Jag erbjuder

Integrativ psykoterapi erbjuds:
- När livet känns svårt, när det finns problem som behöver hjälp och stöd för att förändras. När livet vänder och det är svårt att hitta riktning.  
- Allvarligt sjuka, döende och deras anhöriga. Hjälp till att nå livskraft för att ge vila, lindra symtom som smärta, ångest, vrede och depression. Rensa ut och minska behovet av medicin. Bevara hopp! Bättre närvaro i nuet. Få svar på existentiella frågor, avsluta oavslutat och knyta ihop livshistorian. Förbättra livskvaliteten!
- Sorg och kristerapi. Obearbetad sorg kan leda till ångest, bitterhet, stress, ilska, depression och psykosomatiska symptom. Kroppen börjar reagera, tar upp plats och blockerar en hälsosam livsenergi.
Metod:
Kreativ uttryckande psykoterapi, samtal, andlig och existentiell vägledning. Sjukdom/sorg/kris som en vändpunkt. Möjlighet att växa.

Mottagning på Österlen, i Malmö hos Familjeterapeuterna syd, Djäknegatan 2 och i Köpenhamn i Jorcks passage på Ströget.

 
 
Back to content | Back to main menu